Σπηλαιοβάραθρο στοιχειωμένο

Σπηλαιοβαράθρο στοιχειωμένο
Ο Ελικώνας είναι διάσπαρτος από διάφορα γεωλογικά φαινόμενα που έχουν διάφορες ονομασίες.
Ονομασίες που για κάθε ομάδα ανθρώπων για ίδιο πράγμα είναι διαφορετικό Το ίδιο και για τις τρύπες που βρίσκονται κανείς στις πλαγιές των βουνών.
Σπηλιές, καράκανα, Σπηλιώβαραθρα, Καρκάνα, κλπ.
Μικροί οι καλοκαίροι που δεν είχαμε Σχολείο, και διασκέδαζε όλη την επικράτεια των Κουκουρών, ανακαλύπτοντας τον κόσμο έξω από το χωριό, οργανώσαμε ομάδες και ανεβήκαμε στο βουνό για να βγάλουμε πέτρες στις οπές και ακούγοντας το θόρυβο που κάνανε οι πέτρες χτυπώντας στα τοιχώματα της οπής υπολογίσαμε πόσο το βάθος θα είχε την κάθε τρύπα, το κάθε Καρκουνό όπως λένε οι ντόπιοι,
Σπηλαιοβαράθρα οι λένε οι επιστήμονες.
Έτσι οι εκδρομές, τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 60, στα κάρκανα
της Μαμαλίνας και του Στοιχειομένου ήταν πάντα ένα σημαντικό γεγονός για την καλοκαιρινή μας διακοπή, που μαζί με τις ιστορίες που είχαμε ακούσει για τα Καρκανά από τους παππούδες μας είχαν για εμάς ξεχωριστή σημασία.
Και οι δύο η ιστορία, το κάρκανο της Μαμαλίνας για την γυναίκα που ρίξανε μέσα, και το κάρκανο Το στοιχειωμένο για τον κριάρι μας φοβίζανταν αλλά η περιπέτεια ήταν πάνω από τη φόβο.

Γράφει για το Σπηλαιοβαράτο Στείχειωμένο ο Σπηλιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος (ΣΕΛΑΣ)

1998
Στοιχειομένη 1998
Η αποστολή αυτή συνεχίζει την εξερεύνηση του βαράθρου Στοιχειωμένη στην περιοχή της Κοινότητας Αγ. Άννα (Κούκουρα) στην Λιβαδειά. Εξερευνήθηκε και χαρτογράφησε το τμήμα από -280μ μέχρι και -463μ


Οι αποστολές του ΣΕΛΑΣ στο "Στοιχειωμένο" (-580μ)
Στην ενότητα συγκεντρώνονται στοιχεία για τις αποστολές των μελών του συλλόγου στην Στοιχειωμένη και στις σπηλιές του Ελικώνα (Βοιωτία)
Τετ Οκτ 04, 2006 
Ο ΣΕΛΑΣ έχει κάνει μια σειρά από αποστολές στο "Στοιχειωμένο" , ένα από τα μεγαλύτερα (σε βάθος) σπήλαια της χώρας μας.

Οι αποστολές αυτές χωρίζονται στις εξής φάσεις:

1. Περίοδος 1996-1997 διερεύνηση της φραγμένης και τότε Στοιχειωμένης χωρίς αποτέλεσμα
2. Αποστολή του 1998, με υπεύθυνο τον Ν.Μητσάκη
3. Αποστολή "Κυνηγώντας τα Στοιχειά 2000" με υπεύθυνο τον υπογράφοντα
4. Πρόσφατη αποστολή - αυτοψία (2005) μετά από διαπίστωση (2004) ότι το σπήλαιο έχει βαλθεί από το παρακείμενο αμαξοστάσιο.

Πριν από λίγο βρέθηκε ο τύπος που είχε στείλει στη μέση ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, η οποία συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό την αποστολή:
Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος (ΣΕΛΑΣ)
Πασσίωνος 44-46,