Σπηλαιοβάραθρο στοιχειωμένο

Σπηλαιοβάραθρο στοιχειωμένο
Ο Ελικώνας είναι διάσπαρτος από διάφορα γεωλογικά φαινόμενα που έχουν διάφορες ονομασίες.
Ονομασίες που για κάθε ομάδα ανθρώπων για ίδιο πράγμα είναι διαφορετικές Το ίδιο και για τις τρύπες που βρίσκει κανείς στις πλαγιές των βουνών.
Σπηλιές ,βάραθρα, Σπηλαιοβάραθρα, Κάρκανα, κλπ.
Μικροί τα καλοκαίρια που δεν είχαμε Σχολείο, και αλωνίζαμε όλη την επικράτεια των Κουκούρων ανακαλύπτοντας τον κόσμο έξω από το χωριό , οργανώναμε ομάδες και ανεβαίναμε στο βουνό για να ρίξουμε πέτρες στις τρύπες και ακούγοντας τον θόρυβο που κάνανε οι πέτρες χτυπώντας στα τοιχώματα της τρύπας υπολογίζαμε πόσο βάθος θα είχε η κάθε τρύπα, το κάθε Κάρκανο όπως τα λένε οι ντόπιοι,
Σπηλαιοβάραθρα τα λένε οι επιστήμονες.
Έτσι οι εκδρομές, τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 60, στα κάρκανα
της Μαμαλίνας και στο Στοιχειωμένο ήταν πάντα ένα σημαντικό γεγονός για την καλοκαιρινές μας διακοπές ,που μαζί με τις ιστορίες που είχαμε ακούσει για τα Κάρκανα από τους παππούδες μας είχαν για μας μια χωριστή σημασία.
Και των δύο η ιστορία ,το κάρκανο της Μαμαλίνας για την γυναίκα που ρίξανε μέσα, και το κάρκανο Στοιχειωμένο για το κριάρι του μας φόβιζαν αλά η περιπέτεια ήταν πάνω από τον φόβο.

Γράφει για το Σπηλαιοβάραθρο Στειχειωμένο ο Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος ( ΣΕΛΑΣ )

1998
Στοιχειωμένη 1998
Η αποστολή αυτή συνέχισε την εξερεύνηση του βαράθρου Στοιχειωμένη στην περιοχή της Κοινότητας Αγ. Άννα (Κούκουρα) στην Λιβαδειά. Εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε το τμήμα από -280μ έως και -463μ


Αποστολές του ΣΕΛΑΣ στην "Στοιχειωμένη" (-580μ)
Στην ενότητα αυτήν συγκεντρώνονται στοιχεία για τις αποστολές των μελών του συλλόγου στην Στοιχειωμένη και στα σπήλαια του Ελικώνα (Βοιωτία)
Τετ Οκτ 04, 2006 
Ο ΣΕΛΑΣ έχει κάνει μια σειρά από αποστολές στην "Στοιχειωμένη", ένα από τα μεγαλύτερα (σε βάθος) σπήλαια της χώρας μας.

Οι αποστολές αυτές χωρίζονται στις εξής φάσεις:

1. Περίοδος 1996-97 διερεύνηση της φραγμένης και τότε Στοιχειωμένης χωρίς αποτέλεσμα
2. Αποστολή του 1998 με υπεύθυνο τον Ν.Μητσάκη
3. Αποστολή "Κυνηγώντας τα Στοιχειά 2000" με υπεύθυνο τον υπογράφοντα
4. Πρόσφατη αποστολή - αυτοψία (2005) μετά από διαπίστωση (2004) ότι το σπήλαιο έχει μπαζωθεί από το παρακείμενο λατομείο.

Πριν λίγο βρήκα το δελτίο τύπου που είχε σταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αμέσως μετά την λήξη της αποστολής, το οποίο συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό την αποστολή:
Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος (ΣΕΛΑΣ)
Πασσίωνος 44-46,