Κορσειαί

Κορσειαί
  • Επιλέξτε αρχαιολογικό χώρο

ΚΟΡΣΙΑ η ΚΟΡΣΕΙΑ
Ο Παυσανίας δεν αναφέρει εδώ μια περισσότερο γνωστή πόλη της νοτιοδυτικής βοιωτικής παραλίας ,με βεβαιότητα ταυτισμένη με επιγραφικά ευρήματα, την πόλη Κορσία που πρέπει να μην συγχέεται με την από τον Παυσανία αναφερόμενη Κορσία η Κορσεία, στη βορειοδυτική Βοιωτία(βλ. παραπ. σημ.4 της σελ. 166).Η αρχαία πολίχνη Κορσίαι βρίσκονταν παρά το μοναστήρι των Ταξιαρχών και την κωμόπολη Χώστια στο όνομα της οποίας επέζησε το αρχαίο τοπωνύμιο (βλ. τον χάρτη της σελ. 14).Παρά τη σημερινή κωμόπολη Χώστια βρέθηκε το προξενικό ψήφισμα IG VII 2383, όπου αναφέρεται ως το τιμώμενο πρόσωπο είχε πολλαπλά ευεργετήσει τον.. δάμον των χορσιείων …ρητά σημειώνεται πως μεγάλας σπανοσιτίας γενομένας …εδάνεισε τήι πόλι χρείματα ούκ ολίγα…

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ 
ΒΟΙΩΤΙΚΑ –ΦΩΚΙΚΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η θέση της αρχαίας πόλης Κορσία βρίσκεται κοντά στο σημερινό χωριό Χώστια ,1.500μ περίπου αφού έχουμε προχωρήσει στον δρόμο προς το παραλιακό οικισμό Σαράντι. Στο δεξί μας χέρι βλέπουμε πινακίδα και τον χωματόδρομο που οδηγεί στο μοναστήρι των Ταξιαρχών. Ακριβώς απέναντι στο αριστερό μας χέρι βλέπουμε τα λιγοστά ερείπια της αρχαίας πόλης επάνω στην κορυφή του λόφου, Κάτω χαμηλά θα δούμε το Σαράντι και τον Ελαιώνα του, και στο βάθος τον Κορινθιακό κόλπο.