Αρχαία Βούλιδα

Αρχαία Βούλιδα
  • Επιλέξτε αρχαιολογικό χώρο

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ: Βοιωτικά –Φωκικά
Κεφ.37: 
Με τη φωκική γή γειτονεύει (προς τη Βοιωτία) η πόλη που έχει το ονομά της από τον αρχηγό της αποικίας Βούλωνα (δηλ. η Βούλις) και που συνοικίστηκε από κατοίκους πόλεων της αρχαίας Δωρίδας. Για τους βουλίους λένε πως τον καιρό που ο Φιλόμηλος και οι φωκείς <άρχισαν το λεγόμενο ιερό πόλεμο χρειάστηκε να συμμετάσχουν > στο κοινό των φωκέων. Ο δρόμος από τη βοιωτική Θίσβη ως τη Βούλι έχει μήκος ογδόντα σταδίων, από τη φωκική Αντίκυρα όμως κατά ξηράν δεν ξέρω ούτε αν υπάρχει καθόλου δρόμος ,τόσο δύσβατα και ανώμαλα είναι τα βουνά ανάμεσα στην Αντίκυρα και τη βούλι. 

Ως το λιμάνι της Βούλιδας από την Αντίκυρα η (κατά θάλασσαν)απόσταση είναι εκατό στάδια, και από το λιμάνι της Βούλιδας ως την πόλη βούλι η κατά ξηράν οδός υπολογίζομε πώς είναι περίπου εφτά στάδια. Σ’αυτό το μέρος κατεβαίνει στη θάλασσα και ένας χείμαρρος που οι ντόπιοι τον ονομάζουν Ηράκλειον .Η Βούλις βρίσκεται σε ύψωμα και όσοι πηγαίνουν δια θαλάσσης από την Αντίκυρα στο Λέχαιο της Κορίνθου την παραπλέουν, οι εδώ άνθρωποι, περισσότεροι από τους μισούς ,είναι αλιείς οστράκων πορφύρας απ’ όπου βγαίνει η βαφή πορφύρα. Κατασκευές πολύ θαυμαστές στη Βούλι δεν υπάρχουν, μεταξύ των άλλων είναι ένα ιερό της Άρτεμης και ένα άλλο του Διονύσου, τα λατρευτικά αγάλματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο ,δεν μπορέσαμε όμως να εξακριβώσουμε τίνος έργα ήταν. Το θεό που οι βούλιοι τιμούν περισσότερο τον λένε Μέγιστον και το όνομα είναι κατά την γνώμη μου μια επίκληση του Δία. Οι βούλιοι έχουν και μια πηγή ονομαζόμενη Σαύνιο.