Κρεοπωλεία

Κρεοπωλεία
Κρεοπωλείο "Νικολάου"
22610 94113 
Κρεοπωλείο Μάκη Ι. Φίλωνα
22610 94148 
Κρεοπωλείο Μαραμπού
22610 94595