Πληθυσμός

Πληθυσμός
  • Ιστορικά Στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία των επίσημων απογραφών (ΕΣΥΕ, Χουλιαράκης 1988:37), η πληθυσμιακή εξέλιξη της Αγίας Άννας από τις αρχές του περασμένου αιώνα έως το 2001 είναι η εξής:  
Έτος Πληθυσμός
1907   251
1920 316
1928 387
1940 412
1951 561
1961 628
1971 524
1981 575
1991 510
2001 559

Από τη μελέτη του άνω πίνακα προκύπτει ότι τo χωριό παρουσίασε μία σημαντική πληθυσμιακή αύξηση από το 1940 έως και το 1961, ενώ στην επόμενη δεκαετία της μεγάλης αγροτικής εξόδου ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά, για να φτάσει στο κατώτερο όριό του σήμερα, που είναι 164 κάτοικοι, οι οποίοι καταγράφηκαν κατά την επιτόπια έρευνα. Σημειώνουμε ότι η υπερατλαντική μετανάστευση στο διάστημα 1905-1920 ήταν περιορισμένης έκτασης. Συγκεκριμένα, μετανάστευσαν από την Αγία Άννα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία περίπου 15 άτομα.

Ο μόνιμος πληθυσμός του χωριού, λοιπόν, στις δύο τελευταίες απογραφές, του 1991 και του 2001, παρουσιάζεται σχεδόν τετραπλάσιος, με 510 και 559 άτομα αντίστοιχα, από αυτόν που είναι σήμερα. Κατά μία άποψη, η αύξηση αυτή του πληθυσμού οφείλεται στο ότι ένας αριθμός από τους χωριανούς που είναι κάτοικοι των αστικών περιοχών απεγράφησαν στο χωριό για διάφορους λόγους, όπως κάνουν και άλλοι μετανάστες του εσωτερικού (βλ. για άλλες κοινότητες του Ελικώνα: Κοβάνη 2001β:821 και υποσ. 11). Ειδικά, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πραγματικού πληθυσμού σήμερα και αυτού που δίδεται στην τελευταία απογραφή, οφείλεται και σε έναν ακόμη λόγο: απεγράφησαν για πρώτη φορά οι κάτοικοι του σχετικά καινούργιου οικισμού Ζέλιτσα.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι μετανάστες του εσωτερικού, όπως είναι γενικά γνωστό, που διατηρούν δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του χωριού τους, εγγράφουν εκεί τα παιδιά των οικογενειών τους και διατηρούν στο χωριό τα εκλογικά τους δικαιώματα, έστω και αν είναι πολλά χρόνια κάτοικοι άλλων πόλεων (πρβ. Ζακοπούλου 2000:267). Παρατηρούνται, ακόμη, σημαντικές αυξομειώσεις στο πληθυσμιακό μέγεθος του χωριού ανάλογα με την εποχή. Συγκεκριμένα, κατά τους χειμερινούς μήνες ο πληθυσμός μειώνεται, καθώς οι κτηνοτροφικές οικογένειες εγκαταλείπουν το χωριό για τον τόπο παραχειμασμού, ενώ 2-3 ηλικιωμένα ζευγάρια και κάποιοι από τις χήρες και τους χήρους μετακομίζουν στις πόλεις (Λιβαδειά, Αθήνα) κοντά στα παιδιά τους. Τους θερινούς μήνες, αντίθετα, ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς είναι πολλοί οι χωριανοί που έρχονται από τις πόλεις, όπου διαμένουν μόνιμα, να παραθερίσουν στο χωριό.