Όταν το όνομα ήταν κούκουρα

Όταν το όνομα ηταν ακόμα Κούκουρα